top of page

베이커리 포인트
현장 요금
가능한 명령 la 
어제

rye-coupe-tranches-table_1112-1265.jpg

침구
완전한 침구 세트
(80/90/140/160)
베갯잇 + 장착 시트
+ 플랫 시트 + 이불 커버


Parure 1 personne         _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ 5€/주
2명 세트     7.50€ / 주

 

100073_01.jpg

수건
키트 5€/주
수건 1개 + 작은 수건 1개 + 목욕 수건 1개
또는 2€ /수건

264412136-zoom_prd_3s_1140x1140.jpg

냉장고
예약 중
5€ / 일
30€ / 주

Frigo-gris.jpg

빨래

세탁기       4€
세제 1회 분량     1€
Sèche linge          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  2€

20060343lpw-20060345-article-lavelinge-ecologie-economie-jpg_6914964_1250x625.jpg

베이비 코너
우산 침대   10€ / 주
테이블 교체   10€ / 주
유아용 의자   10€/주

b1c98041689499cb9125bb9fc81f.jpg
bottom of page